OVLAŠTENI GSTARCAD, CADPROFI UVOZNIK - DISTRIBUTER ZA HRVATSKU, BiH i SRBIJU

Uvjeti i odredbe korištenja

Pojmovi:

Strana 1 - Korisnik = naručitelj usluge/proizvoda

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

Uvod

Sve usluge/proizvodi navedene su na web stranici DOMIDONE IT. Sve usluge općenito su opisane putem javno dostupne stranice www.gstarcad-hrvatska.com.

Upit za uslugu/proizvod od strane Korisnik upućen putem popunjenog formulara na stranici www.gstarcad-hrvatska.com smatra se dijelom ovog Ugovora. Detalji usluge dogovaraju se pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora.

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i tickete arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

DOMIDONA IT će isporuku "License Serial Number"  izvršiti  u roku od 5 radnih dana od dana priljeva sredstva na račun Domidona IT.    

Kod starih verzija GstarCAD (verzije 2016 i ranije) dostava "Application File" u roku od  5 radnih dana nakon dostave generiranog "License Serial Number" od strane korisnika.

U cijenu proizvoda nije uključena instalacija, konfiguracija i edukativna podrška oko korištenja GstarCAD-a.

Za svaki problem vezan oko korištenja GstarCAD Softvare Korisnik može  kontaktirati direktno proizvođača ili zatražiti podršku isključivo putem online obrasca na „prijava problema“ https://www.gstarcad-hrvatska.com/prijava-problema-u-radu-gstarcad . U tom slučaju DOMIDONA IT posredovat će  u rješavanju problema kontaktirajući proizvođača. Vremenski rok u rješavanju problema nije ograničen, jer ovisi o odgovoru proizvođača.

Svaka dodatno naručena usluga od strane Korisnika biti će pridodana u korisničku zonu, a na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge/proizvoda. DOMIDONA IT ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument.

Naručene usluge/proizvodi su plative Virmanskim nalogom.

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku te izda Račun. 

Plaćanje

Cijene DOMIDONA IT usluga su javno dostupne na stranicama DOMIDONA IT (www.gstarcad-hrvatska.com) i sastavni su dio ugovora.

Sve usluge DOMIDONA IT plaćaju se unaprijed – avansno osim ako nije drukčije Ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, DOMIDONA IT će  poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.

Otkazivanje ugovora znači da DOMIDONA IT nije dužna čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka. Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge/proizvode isključivo u eletronskom obliku koji u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONI IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.d) Kod druge nepredvidive situacije

Garancija zadovoljstva

DOMIDONA IT na stranici www.gstarcad-hrvatska.com nudi mogućnost preuzimanja i isprobavanja svih GstarCAD Softvare u neprekidnom trajanju od 30 dana. Ugovorom se podrazumijeva da je Korisnik koristio navedenu mogućnost i u primjerenom probnom roku isprobao proizvod. S obzirom na tu činjenicu, DOMIDONA IT ne vrši povrat novaca u slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Korisnika.

Nadležnost

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.gstarcad-hrvatska.com

GstarCAD

je snažan i kvalitetan CAD alat koji pruža sve što je potrebno za stvaranje, uređivanje i pregledavanje DWG datoteka.

Njegova prednost je vrlo povoljna cijena koja ne umanjuje njegove dobre performanse.

Search