OVLAŠTENI GSTARCAD, CADPROFI UVOZNIK - DISTRIBUTER ZA HRVATSKU, BiH i SRBIJU

Što je BAK? Kako onemogućiti BAK?

Što je BAK? Kako onemogućiti BAK?

Može se postaviti izravno u dijaloškom okviru "Options" ili izravno putem varijabli.

Način postavljanja je sljedeći:

Na kartici "Open and Save" u dijaloškom okviru "Options", poništite odabir opcije "Create a backup copy every time you save", kao što je prikazano na slici.

gstarcad.bak file 

 

Ako je CAD verzija koju koristimo viša i kursor ostaje na ovoj opciji, pojavit će se prompt koji će vam reći da ovim parametrom upravlja varijabla: ISAVEBAK. Ako se sjećamo ove varijable, možemo izravno postaviti vrijednost varijable bez otvaranja dijaloškog okvira opcija:

U naredbeni redak unesite ISAVEBAK, pritisnite Enter, unesite 0, pritisnite Enter i to je to.

Ako želite spremiti datoteku sigurnosne kopije, postavite ovu varijablu na 1

GstarCAD

je snažan i kvalitetan CAD alat koji pruža sve što je potrebno za stvaranje, uređivanje i pregledavanje DWG datoteka.

Njegova prednost je vrlo povoljna cijena koja ne umanjuje njegove dobre performanse.

Search