Kako vratiti alatnu traku u GstarCAD-u?

Kako vratiti alatnu traku u GstarCAD-u?

 

Naredbu TOOLBAR možemo koristiti za prikaz, skrivanje ili prilagodbu naše alatne trake.

Za pristup Toolbar command

Kada koristite radni prostor za 2D crtanje,

Pronađite View > User Interface > Toolbars, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

2D crtanje

Kada koristite radni prostor GstarCAD Classic,

Pronađite View > Toolbars, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

GstarCAD Classic

Ili možemo unijeti naredbu "TOOLBAR", kao što je prikazano na sljedećoj slici,

Kako vratiti alatnu traku gstarcad

Tada možemo vidjeti iskačući dijaloški okvir ToolBara, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

toolbarMožemo provjeriti alate koje želimo i poništiti nepotrebne alate.