OVLAŠTENI GSTARCAD, CADPROFI UVOZNIK - DISTRIBUTER ZA HRVATSKU, BiH i SRBIJU

O Pickboxu u GstarCAD-u

O Pickboxu u GstarCAD-u

 

image 15 

Ako izvršimo određenu naredbu bez odabira objekta, na primjer naredbu Premjesti, naredbu kopiranja, CAD sustav zatražit će od nas da odaberemo objekt, a istovremeno će kursor nestati, samo će okvir za odabir tražiti da odaberemo objekt, kao prikazano na sljedećoj slici,

 Pickbox select object

Sistemska varijabla Pickbox

Zadana veličina okvira za odabir je 3 piksela, možemo unijeti PICKBOX da bismo vidjeli trenutnu veličinu ili promijenili veličinu unošenjem nove vrijednosti, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

Pickbox GstarCAD

Zatim pritisnite tipku Enter,

enter

Prilagodite veličinu okvira za odabir

Unesite OP, pritisnite tipku Enter da biste otvorili dijaloški okvir Options, idite na karticu Selection set, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

mogućnosti pickbox

GstarCAD

je snažan i kvalitetan CAD alat koji pruža sve što je potrebno za stvaranje, uređivanje i pregledavanje DWG datoteka.

Njegova prednost je vrlo povoljna cijena koja ne umanjuje njegove dobre performanse.

Search