Nova 3D funkcionalnost u GstarCAD 2021: CONVTOSURFACE

Nova 3D funkcionalnost u GstarCAD 2021: CONVTOSURFACE

Naredba Convtosurface koristi se za pretvaranje prihvatljivih objekata u 3D površine.


Naredba Convtosurface

Kako pristupiti naredbi CONVTOSURFACE

1. Kada koristite radni prostor za 2D crtanje,
Mesh > Convert to Surface, kao što je prikazano na sljedećoj slici,Mesh

2. Kada koristite GstarCAD Classic,

Modify > 3D Operations > Convert to Surface, kao što je prikazano na sljedećoj slici,Convert to Surface

3. Unesite CONVTOSURFACE, kao što je prikazano na sljedećoj slici,CONVTOSURFACE

Korak po korak vodič

Nakon izvršavanja naredbe CONVTOSURFACE, od nas će se zatražiti da odaberemo objekt,select object

Zatim odaberite objekt koji želite pretvoriti u površinu, a objekti koji se mogu pretvoriti uključuju:gstarcad CONVTOSURFACE