Edukcijske licence
CAD za studente i nastavnike

Student ste i potreban vam je alat? GstarCAD Edukacijske licence su rješenje

Povoljna cijena

Vrhunski CAD proizvod

Točnost

Brzina

Slider

CAD za studente


GstarCAD je softver koji koristi više od 1.000.000 korisnika širom svijeta, a koristi se i u više od 460 obrazovnih ustanova u cijelome svijetu. Ako ste profesor, student ili učenik i želite koristiti legalni software u obrazovne svrhe, GstarCAD u svojoj ponudi ima alate za studente i profesore

Trebam CAD za studente
Studenti i nastavnici imaju pravo na pojedinačnu obrazovnu dozvolu ako su upisani ili zaposleni u kvalificiranoj obrazovnoj ustanovi koja je akreditirana od ovlaštene vladine agencije i čija je osnovna svrha podučavanje upisanih učenika.
Kvalificirane obrazovne ustanove mogu pristupiti obrazovnim licencama za potrebe učenja, podučavanja, obuke, istraživanja i razvoja koje su dio nastavnih funkcija koje obavlja obrazovna ustanova.
Koje su glavne prednosti GstarCAD-a?
  • Brzina
  • Razumna cijena
  • Manje vrijeme za naučiti kako ga koristiti
  • AutoCAD-sučelje
  • AutoCAD kompatibilan