OVLAŠTENI GSTARCAD, CADPROFI UVOZNIK - DISTRIBUTER ZA HRVATSKU, BiH i SRBIJU

CAD za studente
Slide 1

Edukcijske licence
CAD za studente i nastavnike

Student ste i potreban vam je alat? GstarCAD Edukacijske licence su rješenje

Povoljna cijena

Vrhunski CAD proizvod

Točnost

Brzina

CAD za studente


GstarCAD je softver koji koristi više od 1.000.000 korisnika širom svijeta, a koristi se i u više od 460 obrazovnih ustanova u cijelome svijetu. Ako ste profesor, student ili učenik i želite koristiti legalni software u obrazovne svrhe, GstarCAD u svojoj ponudi ima alate za studente i profesore

Trebam CAD za studente
Studenti i nastavnici imaju pravo na pojedinačnu obrazovnu dozvolu ako su upisani ili zaposleni u kvalificiranoj obrazovnoj ustanovi koja je akreditirana od ovlaštene vladine agencije i čija je osnovna svrha podučavanje upisanih učenika.
Kvalificirane obrazovne ustanove mogu pristupiti obrazovnim licencama za potrebe učenja, podučavanja, obuke, istraživanja i razvoja koje su dio nastavnih funkcija koje obavlja obrazovna ustanova.
Koje su glavne prednosti GstarCAD-a?
  • Brzina
  • Razumna cijena
  • Manje vrijeme za naučiti kako ga koristiti
  • AutoCAD-sučelje
  • AutoCAD kompatibilan

GstarCAD

je snažan i kvalitetan CAD alat koji pruža sve što je potrebno za stvaranje, uređivanje i pregledavanje DWG datoteka.

Njegova prednost je vrlo povoljna cijena koja ne umanjuje njegove dobre performanse.

Search