Cijene GstarCAD proizvoda


vrijede od 6.12.2018.

 

Cijene Gstarcad proizvoda
najnovija verzijaJedinična
cijena bez PDV-a
po licenci
Jedinična
cijena sa PDV-om
po licenci
Jedinična
cijena za klijente iz EU Slovenija
bez PDV-a po licenci
Narudžba
GstarCAD STANDARD Standalone

CAD program za tehničko crtanje 2D
20203.300,00 kn4.125,00 kn440,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
2020od 612,00 knod 765,00 knod 82,00 EUR*
GstarCAD STANDARD Network

CAD program za tehničko crtanje 2D
Network - mogućnost instaliranja jedne licence na više računala. Za narudžbu je potrebno naručiti minimalno 3 licence.
20203.668,00 kn4.585,00 kn490,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
2020od 612,00 knod 765,00 knod 82,00 EUR*
GstarCAD PROFESSIONAL Standalone

CAD program za tehničko crtanje 2D i 3D
20204.372,00 kn5.465,00 kn585,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
2020od 772,00 knod 965,00 knod 103,00 EUR*
GstarCAD PROFESSIONAL Network

CAD program za tehničko crtanje 2D i 3D
Network - mogućnost instaliranja jedne licence na više računala.
Za narudžbu je potrebno naručiti minimalno 3 licence.
2018/20194.748,00 kn5.935,00 kn635,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
2020od 828,00 knod 1.035,00 knod 110,00 EUR*
GstarCAD ARCHITECTURE Standalone

CAD program za tehničko crtanje 2D i 3D
20186.732,00 kn8.415,00 kn900,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
cijena na upit
ARCHITECTURE Network

CAD program za tehničko crtanje 2D i 3D
Network - mogućnost instaliranja jedne licence na više računala.
Za narudžbu je potrebno naručiti minimalno 3 licence.
20188.260,00 kn10.325,00 kn1.105,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
cijena na upit
MECHANICAL Standalone

CAD program za tehničko crtanje 2D i 3D
2018/20196.732,00 kn8.415,00 kn900,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
cijena na upit
MECHANICAL Network

CAD program za tehničko crtanje 2D i 3D
Network - mogućnost instaliranja jedne licence na više računala.
Za narudžbu je potrebno naručiti minimalno 3 licence.
2018/20198.260,00 kn10.325,00 kn1.105,00 EUR*Želim ponudu
Nadogradnja
cijena na upit
*Cijena je približna. Za točnu cijenu,  koja ovisi o važećem dnevnom tečaju, zatražite ponudu.